| เช็คสถานะสินค้า |รถเข็น (0)
| สมัครสมาชิกผู้ซื้อ
| แจ้งปัญหาการใช้งาน
เข้าสู่ระบบราคา 92.00 บาท| ลดเหลือ 79.00 บาท


ราคา 138.00 บาท| ลดเหลือ 119.00 บาท


ราคา 623.00 บาท| ลดเหลือ 530.00 บาท

80 0 พัฒนาโดย Josiah Spode เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูเหมือนเปราะบาง แต่มีความแกร่งเป็นเลิศ มีสีขาว เวลาเคาะมีเสียงดังกังวาน และมีความโปร่งแสง (Translucency) ดีมาก เผาบิสกิตที่ 1220-1260c ส่วนผสมหลักคือ Bone Ash 45-50%, China Clay 25-30%, China Stone 25-30%

ราคา 828.00 บาท| ลดเหลือ 730.00 บาท

80 0 พัฒนาโดย Josiah Spode เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูเหมือนเปราะบาง แต่มีความแกร่งเป็นเลิศ มีสีขาว เวลาเคาะมีเสียงดังกังวาน และมีความโปร่งแสง (Translucency) ดีมาก เผาบิสกิตที่ 1220-1260c ส่วนผสมหลักคือ Bone Ash 45-50%, China Clay 25-30%, China Stone 25-30%

ราคา 104.00 บาท| ลดเหลือ 89.00 บาท


ราคา 128.00 บาท| ลดเหลือ 109.00 บาท


ราคา 92.00 บาท| ลดเหลือ 79.00 บาท


ราคา 82.00 บาท| ลดเหลือ 70.00 บาท


ราคา 87.00 บาท| ลดเหลือ 74.00 บาท


ราคา 58.00 บาท| ลดเหลือ 50.00 บาท


ราคา 222.00 บาท| ลดเหลือ 189.00 บาท


ราคา 128.00 บาท| ลดเหลือ 109.00 บาท


ราคา 297.00 บาท| ลดเหลือ 252.00 บาท


ราคา 160.00 บาท| ลดเหลือ 136.00 บาท


ราคา 280.00 บาท| ลดเหลือ 238.00 บาท


ราคา 79.00 บาท| ลดเหลือ 68.00 บาท


ราคา 155.00 บาท| ลดเหลือ 132.00 บาท


ราคา 85.00 บาท| ลดเหลือ 73.00 บาท


ราคา 76.00 บาท| ลดเหลือ 65.00 บาท


ราคา 190.00 บาท| ลดเหลือ 162.00 บาท